Ofte stilte spørsmål

Vanlige spørsmål/svar bobil

Under er en oversikt over anbefalte råd om det hydrauliske level system

 • Systemet vil slåes av automatisk etter 4 minutter hvis det ikke er i bruk
 • Den automatiske utjevning syklusen kan bare stares når alle bena er trukket inn. Hvis bena ikke er trukket inn, vil systemet gjøre dette automatisk. Det vil da ikke bli mulig å gjøre små justeringer; systemet vil alltid først trekke inn bena.
 • Ved lavt batteri, vil systemet automatisk skrus av.
 • Om du ved et uhell kjører med bena ute, vil en alarm gå, og bena vil trekkes inn idet håndbrekket løsnes. Kjøretøy med pneumatic brake, her vil dette skje når motoren startes.
 • Alt blir skrudd av under feilmodus.
 • Bena opererer 2 samtidig på en side. Venstre side, høyre side, foran og bak. Kun når bena trekkes inn, så jobber alle 4 samtidig.
 • Noen kjøretøyer har svingstoler som ikke virker hvis håndbrekket står på. Med engang Level systemet har gjort jobben, og tenningslåsen er av, kan du ta av brekket. Sjekk bare først at bilen står i gir.
 • På vinteren ( snø og is) putt noe under bena som f.eks. et teppe. Du unngår da et bena sklir.
 • Under dårlig vær ( veldig kaldt) og utjevning av bena er ferdig, og tenningen er av, kan du ta av brekket. PASS PÅ: du må sette bilen i gir før du løsner brekket.
 • Maunell operasjon er stort sett ment for ujevne underlag.
 • I manuell operasjon, må alle fire ben være ute, før leveling startes.
 • Hvis helningsvinkelen på bakken er for stor, og systemet ikke responderer i automatisk leveling, anbefaler vi å få kjøretøyet så nær null-punktet som mulig i manuelt modus.

Du vil merke at systemet også har en halv automatisk funksjon. Under manuell drift, 1 eller 2 piler  kan lyse opp nær grønn LED. På denne måte indikerer systemet hvor det laveste punktet er.

EKSEMPEL: Først forleng de bakre bena manuelt (kjøretøyet beveger seg). Vent litt, press pilen for forbena. Den vil stoppe automatisk når null punktet er nådd. En annen mulighet om helningsvinkelen er for stor, er å sette kiler under. Pass da på stabiliteten.

Feilsøking

I fall feilmelding, sjekk om håndbrekket er på, om tenningen står på, om batteriet er ok, om olje nivået er korrekt, om det er skader på bena, sjekk alle kablene. Hvis dette ikke løser problemet, kan feilen ligge i styringsenheten. Hvis styringsenheten ikke har noen reparerbare deler, så kontakt di E&P Hydraulics forhandler/ installatør

Feilmodus

Om tenningen er av og brekket ikke er på, så kan ikke level systemet slås på hvis ikke bena er senket, og brekket frigjort. I så fall vil " PARKBREAK" indikator LED lyse, og "BUZZER" vill pipe. Du kan nå skru på systemet med knappen "ON/OFF".  En timer vil telle opp mens pumpen går, og vil telle ned når pumpen ikke går. Hvis timeren når for høyt, vil pumpen stoppe så den ikke overopphetes. Under normale forhold er alle LED av, og enheten vil bare respondere ved å trykke på "ON/OFF" knappen.

Det Hydrauliske levelsystem virker ikke

Mulige årsaker, løsninger

 • Kjøretøyets tenning er ikke på
 • Håndbrekket er ikke på: sett da på håndbrekket
 • Kontrollpanelet slår seg av selv. Trykk på ON/OFF knappen. (4 minutters regelen)

Indikator LED lyser opp

Mulige årsaker: Batteriet er nesten tomt til å lade batteriet.

Løsning: Start kjøretøyet.

Indikator LED beskjed " trekk inn alle ben" vil ikke vises

Dette når bena er inntrukket og mulig i kombinasjon med svikt i den automatiske leveling (blinkende alarm)

Mulige årsaker, løsninger

 • Oljenivået er for lavt, fyll på hvis nødvendig, sjekk olje.

Knappen for å trekke inn benas ledningsforbindelser virker ikke, sjekk dette.

Bena vil ikke helt fullt strekkes ut, mens pumpen går

Mulige årsaker, løsninger

 • For lite olje eller ikke olje i tanken, fyll hvis nødvendig, sjekk dette.
 • Ventil eller pumpe virker ikke. Reparer eller bytt, rens.
 • Mellom operativsystemet og ventilen, sjekk kabler for spenningstap,hvis det ikke er kontakt. Reparer hvis nødvendig.

Viktig

For alle andre feil, kontakt din forhandler, installatør.

Deler - på
Globalt forhandlernettverk
Horisontalt i 2 minutter
Helautomatisk og vedlikeholdsfri
Beskyttelse mot tyveri
Ofte stilte spørsmål - EP Hydraulics - | EP Hydraulics - © 2022 - Impressum
website by gosidesign gosidesign

Deze website maakt gebruikt van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring

Cookies toestaan Meer informatie over de cookiewetgeving