Gegevensbescherming

Wij zijn blij met uw interesse voor onze website. Wij hechten zeer aan de bescherming van uw privacy. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, informeren wij u hieronder uitgebreid over wat er met uw gegevens gebeurt.

 • Naam en adres van de Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en van overige nationale wetgevingen van de lidstaten op het gebied van gegevensbescherming en van overige bepalingen van het gegevensbeschermingsrecht, is:

AL-KO Vehicle Technology Group
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
info@alko-tech.com  
www.alko-tech.com

 • Naam en adres van de Gevolmachtigde Voor Gegevensbescherming

Stephan Hinz
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
stephan.hinz@alko-tech.com 

 • Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgebonden gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgebonden gegevens in te voeren. Wij slaan uitsluitend toegangsgegevens op zonder persoonsverwijzing zoals uw IP-adres, de naam van uw internetprovider, de website van waar u ons bezoekt, of de naam van het opgevraagde bestand. Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor de verbetering van onze website en deze gegevens kunnen niet aan u worden gekoppeld.

Persoonsgebonden gegevens worden uitsluitend ingewonnen, wanneer u deze vrijwillig met ons deelt, in het kader van een productregistratie, wanneer u contact opneemt via het contactformulier, wanneer u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief, of wanneer u een ledenaccount opent voor de AL-KO Club. Zonder uw specifieke toestemming gebruiken wij de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het betreffende doel, voor zover u niet uitdrukkelijk heeft toegestemd in het verdere gebruik van uw gegevens. 
Bij een contactaanvraag via ons contactformulier op onze website, worden de volgende persoonsgebonden gegevens ingewonnen en opgeslagen: voornaam, achternaam, adres en e-mailadres. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen en intern doorgegeven voor het verwerken van uw contactaanvraag. Na volledige afronding van uw contactaanvraag, worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik, voor zover u niet uitdrukkelijk heeft toegestemd in het verdere gebruik van uw gegevens.

Bij productregistraties via onze website, worden voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer ingewonnen en opgeslagen. Deze gegevens worden gewist, na afloop van de volgens het handelsrecht en het belastingrecht voorgeschreven bewaartermijnen, voor zover u niet uitdrukkelijk heeft toegestemd in het verdere gebruik van uw gegevens. 
Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief worden voornaam, achternaam, adres en e-mailadres opgeslagen. U gegevens worden uitsluitend voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst afmelden via de automatische afmeldfunctie aan het einde van onze nieuwsbrief, door eenvoudig een e-mail te sturen aan marketing@alko-tech.com of door schriftelijk een verzoek hiertoe te sturen aan Alois Kober GmbH, Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz. 

Bij aanmelding voor de AL-KO Club zijn de voorwaarden voor deelname aan de AL-KO Club van toepassing, die u via  
http://club.al-ko.de/teilnahmebedingungen.php kunt inzien. 

Voor zover wij voor de verwerkingsprocessen van persoonsgebonden gegevens toestemming vragen van de betroffen persoon, geldt art. 6, paragraaf 1, lid a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU hiervoor als rechtsbasis.

Bij de verwerking van persoonsgebonden gegevens, nodig voor het voldoen aan contract, waarbij de betroffen een van de contractpartners is, geldt art. 6, paragraaf 1, lid b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU hiervoor als rechtsbasis. Dit is ook van toepassing op verwerkingsprocessen, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
Voor zover de verwerking van persoonsgebonden gegevens noodzakelijk is voor het vervullen van een juridische verplichting, waaraan onze onderneming dient te voldoen, geldt art. 6, paragraaf 1, lid c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU hiervoor als rechtsbasis.

 • Het gebruik van cookies

Om onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies toe te staan, maken wij op diverse pagina's gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, dus nadat u uw browser hebt afgesloten, weer verwijderd (zog. sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat wij of onze partnerbedrijven uw browser bij een volgend bezoek herkennen (permanente cookies).
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en apart over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt weigeren. Als u cookies niet accepteert, kan de functionaliteit van de website beperkt zijn.

 • Webanalyse met Google Analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zog. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk make. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragsstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderingen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten met betrekking tot de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het gebruik van internet verbonden diensten voor de exploitant van de website te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen met behulp van de betreffende instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien kunt u het verzamelen en het verzenden van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 • Doorgeven van persoonsgebonden gegevens

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

 • Facebook Remarketing/Retargeting

Op onze websites gebruiken wij retargeting tags van Facebook Inc., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025 USA (“Facebook”). Deze retargeting tags worden gerealiseerd met behulp van cookies en telpixels op de website. Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de retargeting tags een rechtstreekse verbinding gecreëerd tussen uw browser en de Facebookserver. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie, dat u met uw eindapparaat onze website heeft bezocht. Hierdoor kan uw eindapparaat aan een doelgroepenlijst voor retargeting worden toegevoegd. De ontvangen informatie kunnen wij gebruiken voor het laten weergeven van reclame-uitingen, op websites die u met uw eindapparaat bezoekt. Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de webpagina's geen inhoudelijke informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens en van het gebruik ervan door Facebook. Overige informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook, via https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Wanneer u geen gegevensregistratie in het kader van remarketing/retargeting door Facebook wenst, kunt u dit via de koppeling https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ overeenkomstig instellen.

 • Google Adwords Retargeting 

Daarnaast gebruiken wij op onze website retargeting tags van Google Inc., 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Deze retargeting tags worden gerealiseerd met behulp van cookies en telpixels op de website. Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de retargeting tags een rechtstreekse verbinding gecreëerd tussen uw browser en de Googleserver. Hierdoor ontvangt Google de informatie, dat u met uw eindapparaat onze website heeft bezocht. Hierdoor kan uw eindapparaat aan een doelgroepenlijst voor retargeting worden toegevoegd. De ontvangen informatie kunnen wij gebruiken voor het laten weergeven van reclame-uitingen, op websites die u met uw eindapparaat bezoekt. Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de webpagina's geen inhoudelijke informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens en van het gebruik ervan door Google. Overige informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Google, via https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Wanneer u geen gegevensregistratie in het kader van remarketing/retargeting door Google wenst, kunt u dit via de zgn. “Google Advertentie-instellingen” (http://www.google.com/settings/ads) en op de pagina http://www.youronlinechoices.eu/ overeenkomstig instellen.

 • Gebruik van social plugins door Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn

Op onze website worden zogenoemde social plugins ("plug-ins") van de sociale netwerken Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn gebruikt. Deze diensten worden aangeboden door de ondernemingen Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. en LinkedIn Ireland Unlimited Company (“Aanbieder”). Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Feninan Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland (“Twitter”). LinkedIn wordt geëxploiteerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin, Ierland (“LinkedIn”).  Een overzicht over de plug-ins en hoe ze eruit zien, vindt u hier:

Facebook: http://developers.facebook.com/plugins 
Google+: https://developers.google.com/+/plugins
Twitter: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
LinkedIn: https://developer.linkedin.com/plugins#

Wanneer u een pagina van onze website oproept, die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van Google, Facebook, Twitter en LinkedIn. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende aanbieder direct aan uw browser doorgegeven en door deze in de website geïntegreerd. Door de integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel bij het desbetreffende sociale netwerk hebt of op dat moment niet bent aangemeld. Deze informatie (incl. uw IP-adres) wordt door uw browser direct aan een server van de betreffende aanbieder in de VS, resp. Ierland, doorgegeven en daar opgeslagen.
Wanneer u bij één van de sociale netwerken bent aangemeld, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website direct aan uw profiel op Facebook, Google+, Twitter resp. LinkedIn koppelen. Wanneer u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld op de knop "Vind ik leuk" of de knop "+1" klikt, wordt de desbetreffende informatie eveneens direct aan de betreffende aanbieder doorgegeven en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk gepubliceerd en hier aan uw contacten getoond.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders alsook uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacygids van de aanbieders.

Privacygids van Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php

Privacygids van Google:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Privacygids van Twitter: 
https://twitter.com/de/privacy

Privacygids van LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

Als u niet wilt dat Google, Facebook, Twitter of LinkedIn de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw profiel in de betreffende sociale netwerken koppelen, moet u zich eerst bij het betreffende netwerk afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van de plug-ins ook geheel voorkomen met add-ons voor uw browser, bijv. de plug-ins van Facebook met de "Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/)

 • Contactformulier met Jotform

De opslag van uw persoonsgebonden gegevens, waarmee u in het kader van ons contactformulier heeft ingestemd, verloopt via Jotform Inc., 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 94111, VS (“Jotform”). 
Wanneer u ons contactformulier gebruikt, worden uw gegevens opgeslagen op de Jotformserver. Wanneer u niet wenst dat uw gegevens door Jotform worden opgeslagen, kunt u uw instemming met de opslag van uw gegevens eenvoudig intrekken met een e-mail aan marketing@alko-tech.com of door dit schriftelijk mede te delen aan Alois Kober GmbH, Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz. 

 • Nieuwsbrief met CleverReach 

De opslag van persoonsgebonden gegevens in het kader van onze nieuwsbrief, verloopt via de oplossing voor E-mailmarketing van CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland (“CleverReach”). Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens opgeslagen op de CleverReach-server. Wanneer u niet wenst dat uw gegevens door CleverSearch worden opgeslagen, kunt u uw instemming met de opslag van uw gegevens eenvoudig intrekken met een e-mail aan marketing@alko-tech.com of door dit schriftelijk mede te delen aan Alois Kober GmbH, Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz. 

 • Rechten van de betrokken persoon

Elke betrokken persoon heeft recht op 

 • informatie conform art. 15 Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
 • rectificatie conform art. 16 Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
 • wissing conform art. 17 Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
 • beperking van de verwerking conform art. 18 Algemene Verordening Gegevensbescherming en 
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens uit art. 20 Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Voor het informatierecht en het wissingsrecht gelden de beperkingen volgens art. 34 en 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bovendien bestaat het bezwaarsrecht bij een toezichthouder gegevensbescherming (art. 77 Algemene Verordening Gegevensbescherming in samenhang met art. 19 van het BDSG (Duitse wet op de gegevensbescherming)).

 • Contactpersoon voor gegevensbescherming

Bij vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens, voor informatie over, de wijziging of verwijdering van gegevens alsook de herroeping van toestemmingen, dient u contact op te nemen met: marketing@alko-tech.com of via bovenstaande contactgegevens.
De toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden en marktonderzoek kunt u op elk gewenst moment volledig of deels herroepen. Richt uw herroeping gewoon via e-mail aan marketing@alko-tech.com of aan ons postadres.

Onze procedures voor gegevensbescherming voldoen aan het BDSG (Duitse wet op de gegevensbescherming, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en het Duitse TMG (Telemediengesetz - telemediawet).

Uw AL-KO Fahrzeugtechnik 
versie: april 2018

Delen - op
Wereldwijd dealernetwerk
Horizontaal in 2 minuten
Volautomatisch en onderhoudsvrij
Beveiliging tegen diefstal
Gegevensbescherming - EP Hydraulics - | EP Hydraulics - © 2023 - Impressum
website by gosidesign gosidesign

Deze website maakt gebruikt van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring

Cookies toestaan Meer informatie over de cookiewetgeving