Dataskydd fordonsteknik

Det gläder oss att du intresserar dig för vår webbplats. För oss är det viktigt att din integritet skyddas. I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning informerar vi dig nedan i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

 • Namn och adress till ansvarigt företag

Ansvarigt företag enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsbestämmelser är:

AL-KO Vehicle Technology Group
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
info@alko-tech.com  
www.alko-tech.com

 • Namn och adress till datatillsynsman

Stephan Hinz
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
stephan.hinz@alko-tech.com 

 • Insamling, behandling och användning och av personuppgifter

Du kan besöka vår webbplats utan att ange några personuppgifter. Vi lagrar endast åtkomstdata utan personkoppling, exempelvis din IP-adress, namnet på din internetleverantör, den webbplats från vilken du besöker oss eller namnet på den begärda filen. Dessa uppgifter utvärderas enbart för att förbättra vårt erbjudande och möjliggör ingen koppling till din person.
Personuppgifter samlas endast in om du frivilligt förser oss med dessa inom ramen för en produktregistrering, när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär, när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Vi använder de uppgifter du angivit utan ytterligare samtycke från dig uteslutande för att uppfylla respektive syfte, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter. 

Vid en kontaktförfrågan via kontaktformuläret på vår webbplats samlas följande personuppgifter in och lagras: förnamn, efternamn, adress och e-postadress. Dina uppgifter sparas endast för att behandla din kontaktförfrågan och överförs internt. Efter fullständig behandling av kontaktförfrågan spärras dina uppgifter för vidare användning, om du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter.

Vid produktregistreringar via vår webbplats samlas förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer in och lagras. Uppgifterna raderas när skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder har gått ut, om du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter. 
När du anmäler dig till nyhetsbrevet sparas förnamn, efternamn, adress och e-postadress. Dina uppgifter används i eget reklamsyfte tills du avanmäler dig från nyhetsbrevet. Avanmälan kan göras när som helst genom den automatiska avregistreringsfunktionen i slutet av vårt nyhetsbrev, genom ett enkelt meddelande via e-post till marketing@alko-tech.com eller skriftligen till Alois Kober GmbH, Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz, Tyskland. 

Om vi erhåller samtycke för behandling av personuppgifter från den berörda personen tjänar artikel 6.1. a i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.
Vid behandling av personuppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av ett avtal, som den berörda personen är part i, tjänar artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen som rättslig grund. Detta gäller även för behandlingsprocesser som krävs för att genomföra förhandlingsåtgärder.
I den utsträckning som behandling av personuppgifter krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet, som vårt företag är underkastat, tjänar artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen som rättslig grund.

 • Användning av cookies

På olika sidor använder vi cookies för att gestalta besöket på vår webbplats på ett attraktivt sätt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner. Det är små textfiler som lagras på din enhet. Några av de cookies vi använder tas bort efter webbläsarsessionen, d.v.s. de raderas när webbläsaren stängs (så kallade sessionscookies). Andra cookies blir kvar i din enhet och möjliggör för oss eller våra partnerföretag att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (persistenta cookies).
Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om när cookies sätts och själv bestämmer om de ska godkännas eller avvisas i specifika fall eller generellt. Om du väljer att inte godkänna cookies kan det leda till att webbplatsen endast fungerar begränsat.

 • Webbanalys med Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. 600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler, som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information om din användning av webbplatsen som skapas av cookien överförs i regel till en server i USA som tillhör Google och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats förkortas dock din IP-adress först av Google inom EU-medlemsländer eller i andra avtalsländer inom det ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag från operatören till denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att leverera andra tjänster åt operatören i samband med webbplats- och internetanvändandet. Google sammanför inte den IP-adress som överförs från din webbläsare i samband med Google Analytics med andra data. Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att ställa in detta i din webbläsare. Vi vill dock informera dig om att du då eventuellt inte kan använda dig av alla funktioner på denna webbsida i full utsträckning.

Du kan dessutom förhindra att data, som skapas av cookies när du besöker webbsidan (inkl. din IP-adress), registreras och behandlas av Google genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 • Överföring av personuppgifter

Dina uppgifter överförs inte till tredje part.

 • Facebook remarketing/retargeting

Vi använder retargeting-taggar från Facebook Inc., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025 USA (”Facebook”) på våra webbplatser. Dessa retargeting-taggar realiseras av cookies och spårpixlar på webbplatsen. När du besöker vår webbplats används retargeting-taggarna för att upprätta en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Detta ger Facebook informationen om att du har besökt vår webbplats med din enhet. Detta gör det möjligt att lägga till din enhet till en retargeting-målgruppslista. Den information vi får kan vi använda för att visa annonser på de webbplatser som du öppnar med din enhet. Vi hänvisar till att vi som leverantör av sidorna inte har kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och hur Facebook använder dem. Ytterligare information finns i Facebooks integritetspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Om du inte vill att Facebook ska samla in data i samband med remarketing/retargeting kan du ställa in detta på https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 • Google AdWords retargeting 

På våra webbplatser använder vi även retargeting-taggar från Google Inc. 600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Dessa retargeting-taggar realiseras av cookies och spårpixlar på webbplatsen. När du besöker vår webbplats används retargeting-taggarna för att upprätta en direkt anslutning mellan din webbläsare och Google-servern. Detta ger Google informationen om att du har besökt vår webbplats med din enhet. Detta gör det möjligt att lägga till din enhet till en retargeting-målgruppslista. Den information vi får kan vi använda för att visa annonser på de webbplatser som du öppnar med din enhet. Vi hänvisar till att vi som leverantör av sidorna inte har kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna och hur Google använder dem. Ytterligare information finns i Googles integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
Om du inte vill att Google ska samla in data samband med remarketing/retargeting kan du ställa in detta under de så kallade ”Googles visningsalternativen” (http://www.google.com/settings/ads) och på sidan http://www.youronlinechoices.eu/.

 • Användning av sociala insticksprogram från Facebook, Google+, Twitter och LinkedIn

Vår webbplats använder så kallade sociala insticksprogram (”plugins”) från de sociala nätverken Facebook, Google+, Twitter och LinkedIn. Dessa tjänster tillhandahålls av företagen Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. och LinkedIn Ireland Unlimited Company (”leverantörer”). Facebook drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Google+ drivs av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Twitter drivs av Twitter International Company, One Cumberland Place, Feninan Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland (”Twitter”). LinkedIn drivs av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin, Irland (”LinkedIn”).  En översikt över insticksprogrammen och deras utseende finns här:

Facebook: http://developers.facebook.com/plugins 
Google+: https://developers.google.com/+/plugins
Twitter: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
LinkedIn: https://developer.linkedin.com/plugins#

När du besöker en sida på vår webbplats, som innehåller ett sådant insticksprogram, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles, Facebooks, Twitters och LinkedIns servrar. Innehållet i insticksprogrammen överförs av respektive leverantör direkt till din webbläsare och integreras i sidan. Genom att integrera insticksprogrammen får leverantörerna information om att din webbläsare har öppnat motsvarande sida i vårt online-erbjudande, även om du inte har någon profil på motsvarande sociala nätverk eller är inloggad för närvarande. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare direkt till en server från respektive leverantör i USA eller Irland och lagras där.
Om du är inloggad i ett av de sociala nätverken kan leverantörerna direkt knyta besöket på vår webbplats till din profil på Facebook, Google+, Twitter eller LinkedIn. Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel genom att klicka på ”Gilla”-knappen eller ”+1”-knappen, överförs även denna information direkt till en leverantörsserver och lagras där. Informationen publiceras även på det sociala nätverket och visas där för dina kontakter.

Leverantörernas syfte med och omfattningen av datainsamlingen och vidare behandling och användning av uppgifterna samt deras rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet framgår från leverantörernas integritetsmeddelanden.

?Integritetsmeddelanden från Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php

?Integritetsmeddelanden från Google:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

?Integritetsmeddelanden från Twitter: 
https://twitter.com/de/privacy

?Integritetsmeddelanden från LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE
Om du inte vill att Google, Facebook, Twitter eller LinkedIn direkt länkar de uppgifter som samlats in via vår webbplats till din profil i respektive sociala nätverk, måste du logga ut från motsvarande nätverk innan du besöker vår webbplats. Du kan också med hjälp av tilläggsprogram helt förhindra att insticksprogrammen laddas till din webbläsare, t.ex. Facebook-insticksprogrammen med hjälp av ”Facebook Blocker” (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

 • Kontaktformulär med Jotform

Den lagring av dina personuppgifter, som du har samtyckt till i samband med vårt kontaktformulär, lagras av Jotform Inc., 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 94111, USA (”Jotform”). 
När du använder vårt kontaktformulär lagras dina data på Jotform-servern. Om du inte vill att Jotform lagrar dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina uppgifter med ett enkelt e-postmeddelande till marketing@alko-tech.com eller med ett skriftligt meddelande till Alois Kober GmbH, Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz, Tyskland. 

 • Nyhetsbrev med CleverReach 

Lagringen av personuppgifter i samband med vårt nyhetsbrev sker via e-postmarknadslösningen från CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Tyskland (”CleverReach”). När du anmäler dig för vårt nyhetsbrev lagras dina uppgifter på CleverReach-servern. Om du inte vill att Jotform lagrar dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina uppgifter med ett enkelt e-postmeddelande till marketing@alko-tech.com eller med ett skriftligt meddelande till Alois Kober GmbH, Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz, Tyskland. 

 • Den berörda personens rättigheter

Varje berörd person har rätt till 

 • Information enligt artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen 
 • Rättelse enligt artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen 
 • Radering enligt artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen 
 • Begränsning av behandling enligt artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen 
 • Uppgifters portabilitet artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen 

När det gäller rätten till information och rätten att radera gäller begränsningarna enligt §§ 34 och 35 i den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). Dessutom har personen rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet för uppgiftsskydd (artikel 77 i den allmänna dataskyddsförordningen i kombination med § 19 i den tyska dataskyddslagen).

 • Kontaktperson för dataskydd

För frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, för information, rättelse, spärrning eller radering av data och återkallelse av beviljat samtycke, var god kontakta marketing@alko-tech.com eller våra ovan nämnda kontaktuppgifter.
Samtycket till användningen av data för reklam och marknadsundersökning kan när som helst återkallas helt eller delvis. Skicka bara din återkallelse via e-post till marketing@alko-tech.com eller till vår adress.

?Vår dataskyddspraxis följer den tyska dataskyddslagen (BDSG), EU s dataskyddsförordning (GDPR) samt den tyska telemedialagen (TMG).

AL-KO Fordonsteknik 
Version: april 2018
 

Delar - på
Globala återförsäljarnät
Horisontellt i 2 minuter
Helautomatisk och underhållsfritt
Skydd mot stöld
Dataskydd fordonsteknik - EP Hydraulics - | EP Hydraulics - © 2023 - Impressum
website by gosidesign gosidesign

Deze website maakt gebruikt van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring

Cookies toestaan Meer informatie over de cookiewetgeving